KORONA

You are here:

Prvá pomoc + +

V októbri 2020 vláda zaviedla projekt „Prvá pomoc plus“, ktorým došlo k rozšíreniu projektu „Prvá pomoc“. Cieľom nového projektu „Prvá pomoc…

VIAC

Lex Corona III

Vláda schválila ďalšie opatrenia v súvislosti s COVID‑19 tzv. Lex Corona III, ktorým sa novelizuje zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti…

VIAC

Lex Corona

Dňa 2.4.2020 bol parlamentom schválený vládny návrh zákona pod názvom Lex korona, ktorý je rozdelený do troch oblastí: dane, finančný…

VIAC

Novela zákonníka práce

Dňa 2.4.2020 parlament prijal návrh zákonníka práce, v zmysle čoho sa v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie / núdzového stavu / výnimočného stavu…

VIAC

Pracovnoprávna oblasť

Preventívne opatrenia zamestnávateľa V súlade s ustanovením § 5 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a…

VIAC