Нормативний акт “Lex Ukraine” – Окремі положення

Нормативний акт про надання притулку та Акт про виконання робіт у суспільних інтересах

 • Нормативним актом «Lex Ukraine» було внесено зміни до Закону про притулок та змінено визначення статусу біженця. У документі про надання дозволеного перебування буде позначка «Тимчасовий притулок» («Dočasné útošisko»), а не «Біженець» («Odídenec»), як раніше;
  • Тимчасовий притулок надається для захисту іноземців від війни, наслідків гуманітарної катастрофи, систематичного чи масового порушення прав людини в країні походження. Статус тимчасового притулку надає дозвіл на перебування в Словаччині, право на роботу чи навчання та доступ до медичної допомоги;
 • Шукачам притулку, які є громадянами України або членами сімей громадян України, надано дозвіл виходити на ринок праці одразу після подання заяви про надання притулку. Якщо необхідно підтвердити доброчесність для працевлаштування в суспільних інтересах (для педагогів чи дипломованих фахівців), можна підтвердити доброчесність офіційною заявою, якщо неможливо надати довідку про відсутність судимості з об’єктивних причин;
 • Біженцям дозволили поселятися поза межами гуманітарного центру чи закладу притулку, а саме у закладах розміщення, які отримують субсидію від держави на безкоштовне проживання біженця. Якщо біженець перебуває поза межами закладу надання притулку, він зобов’язаний негайно письмово повідомити про цей факт заклад надання притулку, в якому він був востаннє зареєстрований, або міністерство;
 • Встановлено умови надання та виплати грошового внеску на безоплатне проживання емігранта.

Закон про проживання іноземців

 • Термін перебування іноземця продовжується до двох місяців після скасування надзвичайного стану.
 • Скориговано застосування законних термінів, протягом яких поліція повинна винести рішення.
 • Особи, які отримали тимчасовий притулок, тепер повідомляють муніципалітету про зміну адреси проживання, надаючи підтвердження проживання.
 • Було введено можливість для члена третьої країни, який в’їхав на територію Словацької Республіки, просити добровільне повернення на батьківщину, а поліція може видати йому паспорт іноземця для цієї мети.

Закон про соціальне страхування

 • Для громадян України, які працюють у Словацькій Республіці або є самозайнятими особами та зобов’язані проходити службу в армії України чи військову службу, призупинено сплату за внесок на обов’язкове соціальне страхування на період виконання обов’язків. За цей період можна додатково сплачувати внески на соціальне страхування.

Закон про медичне страхування

 • Особи, військовий обов’язок яких виникає за межами території Словацької Республіки, звільняються від системи державного медичного страхування та не сплачують внески на медичне страхування протягом цього періоду служби.
 • Особи, які мають статус тимчасового притулку та які не отримують медичне страхування на території Словацької Республіки, тепер мають право на відшкодування витрат, пов’язаних з наданням їм невідкладної допомоги.

Закон про банки та банківську діяльність

 • При відкритті банківського рахунку встановити особу можна також за допомогою документа про тимчасовий притулок разом з іншим платіжним документом, який дає змогу ідентифікувати риси обличчя та персональні дані (ім’я, прізвище, дата народження, місце проживання та національність).
 • Банківський рахунок, наданий особам, які мають статус тимчасового притулку, буде анульовано в останній день календарного місяця, наступного за календарним місяцем, у якому закінчується надання тимчасового притулку цим особам.

Інші Нормативні акти

 • Особи, які мають статус тимчасового притулку, не є платниками податку на собак та проживання, а водночас не будуть платниками збору за побутові відходи.
 • Транспортні засоби та причепи, зареєстровані в Україні, звільнені від сплати дорожнього талона.
 • Транспортні засоби, що перевозять гуманітарну допомогу, звільнено від сплати провізних платежів.
 • У рамках прийнятих положень до Закону про служби зайнятості додано перехідні положення, які діють протягом надзвичайної ситуації у зв’язку з конфліктом в Україні, який регулює:
 • чинність та можливість видачі підтвердження про можливість заміщення вакантної посади;
 • обґрунтованість підтвердження можливості заміщення висококваліфікованої посади;
 • термін дії дозволу на працевлаштування;
 • продовження працевлаштування громадянина третьої країни для його навчання;
 • можливість працевлаштування громадянина третьої країни навіть під час процедури поновлення дозволу на тимчасове проживання з метою працевлаштування.