Chápeme, že žiadna rodina nie je rovnaká a nesie so sebou individuálne okolnosti a požiadavky na služby. Naše portfólio služieb preto prispôsobujeme tak, aby vyhovovalo Vašim potrebám a preferenciám, a odrážalo aktivity, ktorým sa Vaša rodina venuje alebo sa im chce venovať. Mnoho klientov vyhľadáva naše služby v súvislosti s niektorými alebo všetkými nasledujúcimi oblasťami:

  • Plánovanie nástupníctva – pomôžeme Vám zamedziť budúcim rodinným sporom, medzigeneračnému “vyparovaniu” majetku a pripravíme Vás na budúcnosť Vášho rodinného podnikania včas.
  • Dohľad nad rodinným podnikaním – pomôžeme Vám na základe osobných skúseností zadefinovať systém dohľadu nad Vaším rodinným podnikaním a nastaviť osvedčené pravidlá rodinného podnikania.
  • Konsolidácia majetku – pomôžeme Vám vhodne nastaviť štruktúru majetku, aby ste mohli využívať maximálne efektívne  jednotlivé časti majetku, veľkosť podniku ako takého, či už voči veriteľom, bankám, alebo iným inštitúciám.
  • Nákup a predaj firiem / nehnuteľností – na základe našich dlhoročných skúseností Vám pomôžeme s predajom, vkladom alebo nákupom firiem a nehnuteľností, pričom vieme zabezpečiť aj oceňovanie firiem a nehnuteľností, Due Diligence a iné obdobné doplnkové služby.
  • Daňová optimalizácia –častokrát sa stretávame s úspešnými rodinnými podnikmi, ktoré sú veľmi ziskové, ale nevenujú potrebnú pozornosť daňovej optimalizácií, t.j. preplácajú na daniach a odvodoch.
  • Digitalizácia –sme priekopníkom v digitalizácii a automatizácii podnikových procesov v rodinných firmách.
  • Poradenstvo pri správe majetku – pomôžeme Vám s výberom vhodných externých partnerov pre jednotlivé oblasti správy majetku.
  • Fiduciárne služby – môžeme sa stať Vaším právnym a daňovým zástupcom v SR, aby všetky Vaše podnikateľské aktivity boli realizované v súlade s právnymi a daňovými predpismi.