Mnoho podnikateľov začalo od nuly a vypracovali si pozíciu na trhu. Takýmto podnikateľom, samozrejme, patrí poklona za ich nespochybniteľné úspechy. Nemali by však zanedbávať okrem daňovo-odvodového zaťaženia aj budúcnosť ako aj prevoditeľnosť ich podnikania. V praxi sa stretávame s klientami, ktorí vedú úspešné podnikanie od nepamäti na živnosť. Aj keď sa im táto forma podnikania nepochybne oplatila pri začiatkoch ich podnikania, v súčasnosti čelia mnohým hrozbách a nevýhodám oproti podnikaniu prostredníctvom právnickej osoby (firmy).

Medzi najväčšiu hrozbu zaraďujeme ručenie celým svojím majetkom ako aj majetkom v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov. Taktiež za hrozbu môžeme považovať fakt, že dedičstvo podniku v rámci živnosti nie je v SR legislatívne upravené a živnostenské oprávnenie nie je možné previesť na inú osobu. Za najväčšiu nevýhodu považujeme s rastúcim príjmom vyššie daňové zaťaženie. Príjem zo živnosti podlieha okrem dani z príjmu aj odvodom do zdravotnej a sociálnej poisťovne.

Ak by ste sa chceli dozvedieť, či sa Vám konkrétne vo Vašom prípade oplatí zmeniť právnu formu podnikania, neváhajte nás kontaktovať.

Čo Vám vieme ponúknuť?

  • Prevod podnikania prostredníctvom živnostenského oprávnenia do právnickej osoby bez nutnosti prerušenia podnikania.
  • Ak plánujete časť podnikania aj naďalej viesť na živnosť a časť previesť do právnickej osoby, vieme zabezpečiť rozdelenie podniku v rámci živnosti na viacero samostatných častí vrátane znaleckých posudkov, transakčnej dokumentácie a právneho servisu.​
  • Zabezpečíme daňovú analýzu, prostredníctvom ktorej zhodnotíme vo Vašom konkrétnom prípade daňové dopady transformácie Vášho podnikania.