PARTNERI RODINNÝCH FIRIEM

You are here:

Partneri Rodinných Firiem je združenie hodnotovo blízkych a skúsených odborníkov, ktorí poskytujú komplexnú odbornú poradenskú pomoc majiteľom rodinných a súkromných firiem a ich rodinám.

Odborné poradenstvo a riešenia v nasledovných oblastiach:

 • organizačné nastavenie, procesy a efektivita riadenia
 • strategické smerovanie
 • líderstvo a ľudský kapitál
 • riadenie vzťahov s vládou a v oblasti verejných politík
 • finančné riadenie a kontroling
 • zvyšovanie pridanej hodnoty a rozvoj obchodu
 • zvyšovanie pridanej hodnoty a rozvoj obchodu
 • zavádzanie inovácií
 • právo a dane
 • nástupníctvo
 • poradné orgány
 • budovanie značky a marketing