TRANSAKČNÉ PORADENSTVO

You are here:

Záruka včasnej identifikácie finančných, ekonomických, právnych a daňových rizík transakcií.

Ponúkame služby pri cezhraničných akvizíciách, predajoch podnikov, joint ventures a strategických partnerstvách:

 • Poradenstvo pri M&A (kúpa a predaj)
 • Oceňovanie podnikov
 • Finančná, daňová a právna Due Diligence
 • Post-Merger integrácia
 • Private Equity
 • Privatizačné poradenstvo
 • Daňové oceňovanie

Poradenstvo Mergers & Acquisitions

 • Plánovanie, hľadanie a oslovovanie vhodných cieľových objektov
 • Vendor Due Diligence
 • Vytvorenie informačného memoranda a príprava fyzických a elektronických data rooms
 • IPO poradenstvo
 • Spoluúčasť pri hodnotení vybraných cieľových objektov
 • Asistencia pri private equity transakciách
 • Poradenstvo súvisiace s navrhnutím vhodnej korporátnej, daňovej a finančnej štruktúry
 • Právna, daňová, účtovná a finančná Due Diligence
 • Vypracovanie transakčných dokumentov
 • Post-Merger integrácia a poradenstvo