Transfer Pricing Update

Has your business been affected by the COVID-19 pandemic? It may also have an impact on your transfer pricing. Companies have been experiencing fluctuations in revenues and cash flows and facing forced closures during the pandemic. On the other hand, certain segments and companies have strengthened their position significantly. Many countries have intervened and provided…

Pri zapojení príbuzných do podnikania je potrebný racionálny prístup (5. časť)

Súčasťou generačnej výmeny v rodinnej firme je zamestnávanie rodinných príslušníkov, ktoré často ovplyvňujú aj emócie. Mať rodinných príslušníkov na „výplatnej páske“ je nesmierna zodpovednosť, ktorá pri správne nastavenom systéme a dobrých rodinných vzťahoch môže byť veľkou výhodou, ale aj veľkou nevýhodou a záťažou. Je potrebné rozlišovať a nájsť hranicu medzi rodinnými a pracovnými vzťahmi.  Ide o dve úplne odlišné „inštitúcie“, ktoré…

Gesetzesentwurf, durch den Gesetz Nr. 595/2003 Slg. über Einkommenssteuer in der Fassung späterer Vorschriften geändert und ergänzt wird (Teil 3/3)

Mit Wirksamkeit ab 1. Januar 2024 wird im Entwurf der Novelle des EStG die Einführung der neuen Regel über die Beschränkung der Zinskosten geändert und ergänzt, die gegen Praktiken zielt, welche zur künstlichen Senkung der Besteuerungsgrundlage für die Einkommenssteuer eine übermäßige Schuldenfinanzierung nutzen. Die vorgeschlagene Maßnahme geht aus der Pflicht der Transposition von Richtlinie (EU) 2016/1164…

Gesetzesentwurf, durch den Gesetz Nr. 595/2003 Slg. über Einkommenssteuer in der Fassung späterer Vorschriften geändert und ergänzt wird (Teil 2/3)

Im Gesetzesentwurf wird auch die Vorgehensweise des Steuerzahlers im Fall einer sog. präventiven Umstrukturierung gemäß Gesetz Nr. 111/2022 Slg. über die Vermeidung eines drohenden Bankrotts und über die Änderung und Ergänzung einiger Gesetze ergänzt. Gegenstand des Gesetzes ist es, einen drohenden Bankrott durch ein präventives Verfahren mittels einer Gruppe von Umstrukturierungsmaßnahmen zu vermeiden. Die präventive…

Pre rodinnú firmu je vhodný externý poradca, pomôže riešiť aj konflikty (4. časť)

Generačná výmena v rodinnej firme je dlhý proces odovzdania kapitálu nástupcom. Konflity pomôže riešiť externý poradca. Rozširovaním rodiny sa komplikuje aj riadenie rodinného podniku. Už nebude riadený individuálne zakladateľom, ale bude riadený viacerými osobami cez valné zhromaždenie (prípadne členskú schôdzu pri družstve). Preto je potrebné nastaviť vyššie požiadavky na riadenie, pričom by sa mali tieto…

Gesetzesentwurf, durch den Gesetz Nr. 595/2003 Slg. über Einkommenssteuer in der Fassung späterer Vorschriften geändert und ergänzt wird

Derzeit im Nationalrat der Slowakischen Republik Verhandlungen zu einem Gesetzesentwurf, durch den Gesetz Nr. 595/2003 Slg. über Einkommenssteuern in der Fassung späterer Vorschriften (weiterhin auch „EstG“) geändert und ergänzt wird und durch den Gesetz Nr. 563/2009 Slg. über die Verwaltung von Steuern (Steuerordnung) und über die Änderung und Ergänzung einiger Gesetze in der Fassung späterer…

Najvýhodnejšou formou pre rodinný holding je s.r.o. alebo a.s. (3. časť)

Jedným z hlavných dôvodov konsolidácie majetku rodiny je daňovo-odvodový aspekt a ochrana majetku pre ďalšie generácie. Ak sa napríklad predáva spoločnosť na úrovni FO (fyzickej osoby), môže byť zdanenie v najhoršom prípade až 25 % (+ 14 % zdravotné odvody). Naopak, pri predaji na úrovni PO (právnickej osoby) môže byť zdanenie a celkový daňovo-odvodový dosah,…

3. ročník Medzinárodného kongresu rodinných firiem

S cieľom budovať silné rodinné firmy a zabezpečiť ich viacgeneračnosť organizuje Inštitút Rodinného Businessu už 3. ročník Medzinárodného kongresu rodinných firiem, ktorý je svojím rozmerom jedinečný na Slovensku nielen poznatkami, ale aj miestom na výmenu vedomostí, skúseností a inšpirácií. Kongres sa uskutoční 8. septembra 2022 v Radisson Blu Carlton Hoteli v Bratislava a privíta viac ako…

Správne konsolidovaný rodinný majetok je oporou pre novú generáciu manažérov (2. časť)

Hlavnou výzvou pre rodinné firmy je nástupníctvo. Mladá generácia síce uvažuje inak, no jej príchod prináša aj úskalia. Hlavnou výzvou pre súčasné rodinné podniky, ktoré vznikli po Nežnej revolúcii, je nástupníctvo. Mladá nastupujúca generácia uvažuje iným spôsobom a môže byť pre podnikanie cenným prínosom, ale jej vstup do firmy prináša aj isté úskalia. Riešením tejto situácie…