Senior mzdový účtovník / účtovník

Ste skúseným špecialistom v oblasti komplexného mzdového účtovníctva a podvojného účtovníctva (pre externých klientov), poznáte daňovú, účtovnú  problematiku a máte aspoň dva-tri roky skúseností s komplexnou rolou? Ak sa chcete stať súčasťou našej spoločnosti, zašlite nám svoj životopis ešte dnes a Vašou náplňou práce sa môže stať:

Komplexná mzdová agenda pre dočasne pridelených zamestnancov

 • spracovanie PN-iek, ich zasielanie do sociálnej poisťovne,
 • spracovávanie ELDP, archivovanie dokladov, evidencia a aktualizácia mzdových listov,
 • komunikácia so sociálnou, zdravotnou poisťovňou a DDP,
 • implementácia legislatívnych zmien,
 • mzdové uzávierky a reporty,
 • kontrola a spracovanie dochádzky,
 • evidencia a spracovanie zrážok zo mzdy (stravné lístky, zálohy na mzdy, vyúčtovania, exekúcie a pod.),
 • spracovanie výstupných dokumentov, rôznych potvrdení na základe požiadaviek zamestnancov,
 • konzultácie klientom v mzdových otázkach.

Komplexné vedenie podvojného účtovníctva

 • Príprava platobných príkazov
 • Vypracovanie daňových priznaní k DPH, kontrolných výkazov a súhrnných výkazov k DPH, k dani z motorových vozidiel
 • Spolupráca pri spracovaní daňových priznaní k DzP PO
 • Komunikácia s audítormi a v prípade potreby s daňovým úradom
 • Reporting nadriadenému (pravidelná kontrola nákladov a výnosov, pohľadávok a záväzkov, príprava podkladov pre operatívne plány, tvorba rezerv a dohadných položiek)
 • Analýza dát podľa pokynov nadriadených
 • Administratívne práce a aktívna spolupráca s obchodným oddelením
 • Sledovanie a implementácia legislatívnych zmien
 • Vypracovanie mesačných, štvrťročných a ročných štatistických výkazov
 • Uzávierkové účtovné operácie a príprava výkazov
 • Podieľanie sa na tvorbe interných smerníc
 • Zodpovednosť za správnosť vnútropodnikových transakcií
 • Zodpovednosť za dodržiavanie interných smerníc

Znalosti:

 • Znalosť komplexného podvojného účtovníctva , oblasti dane z príjmu, zdravotného poistenia a sociálneho zabezpečenia
 • 2-3 ročná prax na pozícii účtovník
 • Prax so softwérom  Olymp, Omega, ABRA  veľkou VÝHODOU
 • Mailová alebo telefonická komunikácia v nemeckom/anglickom jazyku
 • Lojalita a zodpovedný prístup k práci

Nástupný plat 950 EUR BRUTTO