ÚČTOVNÍCTVO

You are here:

Ponúkame Vám služby takým spôsobom, aby sme Vás maximálne odbremenili  od “papierovania” a nahradili Vám tak kvalifikovaný ekonomický úsek, ktorý sa riadi zásadou diskrétnosti a spoľahlivosti.

Rozsah našich účtovných služieb predstavuje:

 • Vedenie účtovníctva podľa slovenských účtovných postupov,
 • Spracovanie účtovných závierok,
 • Spracovanie výkazov (NBS, štatistický úrad, daňový úrad, atď.),
 • Rekonštrukcia účtovníctva,
 • Účtovné poradenstvo,
 • Controlling, spracovanie podkladov pre účely controllingu,
 • Správa bankových účtov, zabezpečenie platobných operácií na účte klienta,
 • Vypracovanie tuzemských a zahraničných cestovných príkazov,
 • Vedenie knihy jázd za jednotlivé dopravné prostriedky,
 • Evidencia DPH pre zahraničné subjekty, ktoré v rámci svojich podnikateľských aktivít majú povinnosť registrovať sa pre DPH na území Slovenskej republiky,
 • Evidencia majetku,
 • Podpora pri implementácii účtovných systémov,
 • Informácie o aktuálnych zmenách účtovných predpisov,
 • Vedenie účtovníctva klienta na jeho informačnom systéme,
 • Poskytovanie účtovných informácií, reportingov vo formátu podľa potrieb klienta.

Cena za účtovnícke služby je vždy riešená dohodou s klientom individuálne a závisí predovšetkým od predpokladaného množstva účtovných zápisov a náročnosti účtovných operácií.

Znížte si svoje náklady

Vzdialené vedenie účtovníctva z nášho pôsobiska v Banskej Bystrici –  Vieme Vám poskytnúť cenovo výhodnejšie účtovnícke služby prostredníctvom nášho účtovného tímu v Banskej Bystrici.

Doklady k nám môžete doručiť akokoľvek, aj elektronicky. Moderné formy komunikácie nám dnes šetria čas.

Zaujíma Vás cena? Cena za mzdové služby je vždy riešená dohodou s klientom individuálne a závisí od počtu zamestnancov a požadovaných služieb klienta.

Chcem nezáznú cenovú ponuku.

Ak máte otázky, kontaktujte našich poradcov.

Bc. Martina Buchová
Účtovné oddelenie

martina.buchova@bdrbb.sk
+421 48 4700041