ĽUDIA

You are here:

Vysoký štandard poskytovaných služieb sa nám darí dlhodobo dosahovať nielen vďaka prepracovanému systému riadenia kvality práce v spoločnosti, ale v neposlednom rade tiež zásluhou interného systému podpory odborného a kariérneho rastu našich pracovníkov.

Všetci členovia pracovného kolektívu sa pravidelne zúčastňujú odborných seminárov, školení a prednášok usporiadaných Slovenskou komorou audítorov,  Akadémiou daňových poradcov a ďalších vzdelávacích inštitúcií, a zároveň aplikuje naša Spoločnosť aj interný systém vzdelávania všetkých pracovníkov.

Audítori:10
z toho IFRS experti:2
Účtovníci:30
z toho mzdoví účtovníci:6
Daňoví poradcovia:10
Právnici:5
Znalci:2
IT oddelenie:2
Office and marketing:4