ĽUDIA

You are here:

Vysoký štandard poskytovaných služieb sa nám darí dlhodobo dosahovať nielen vďaka prepracovanému systému riadenia kvality práce v spoločnosti, ale v neposlednom rade tiež zásluhou interného systému podpory odborného a kariérneho rastu našich pracovníkov.

Všetci členovia pracovného kolektívu sa pravidelne zúčastňujú odborných seminárov, školení a prednášok usporiadaných Slovenskou komorou audítorov,  Akadémiou daňových poradcov a ďalších vzdelávacích inštitúcií, a zároveň aplikuje naša Spoločnosť aj interný systém vzdelávania všetkých pracovníkov.

Počet interných audítorov: 7
z toho IFRS experti: 4
z toho daňoví poradcovia: 5
Počet asistentov audítorov: 17
z toho asistenti daňových poradcov 3
Tím účtovníkov : 13