TRANSFEROVÉ OCEŇOVANIE

You are here:

Transferové oceňovanie nie je len dokumentácia. Vieme vás zastúpiť pri daňovej kontrole a riešení sporov. Radíme pri plánovaní a implementácií modelov transferového oceňovania do života. Pomáhame menším slovenským klientom, ale aj zosúlaďujeme metodiku pre nadnárodné spoločnosti pri cezhraničných transakciách.

Transferové oceňovanie si na Slovensku získalo pozornosť v roku 2015, kedy zákon zaviedol povinnosť viesť dokumentáciu aj pre tuzemské osoby. Odvtedy firmy a poradcovia rozšírili portfólio svojich služieb. Kvôli pandémii Covid-19 a meniacej sa legislatíve ide o stále o aktuálnu tému pre daňovníkov.

Sme menšia poradenská spoločnosť, ale vďaka skupine Moore sme silnejší. Máme kapacitu, skúsenosti a šikovných ľudí, ktorí dokážu vytvoriť pridanú hodnotu pre vaše podnikanie. Vieme vám ušetriť čas a starosti s transferovým oceňovaním. Doma i v zahraničí.

Čo dokážeme pre vás spraviť?

 • Vypracovanie transferovej dokumentácie vo všetkých rozsahoch je pre nás samozrejmosťou.
 • Preveríme vašu súčasnú dokumentáciu či nastavenie cien a navrhneme riešenie.
 • Poradíme vám vopred pri nastavovaní systému oceňovania transakcií.
 • Pripravíme analýzu porovnateľnosti, pretože máme prístup do databáz RoyaltyRange či Orbis.
 • Zastúpime vás a nenecháme vás v tom samých pri daňovej kontrole.
 • Asistujeme pri odsúhlasovaní metódy ocenenia (APA).
 • Zorganizujeme pre vás školenie, kde zdieľame skúsenosti a naše know-how.

Naša pridaná hodnota

 • Synergia a spolupráca v rámci skupiny Moore nám umožňuje pracovať na medzinárodných projektoch.
 • Individuálny prístup a cenová ponuka na mieru podľa potrieb.
 • Komplexnosť poskytovania našich služieb. Rozumieme daniam, účtovníctvu a auditu. Všetko pod jednou strechou.
 • Máme skúsenosti s viacerými odvetviami – automobilový či potravinársky priemysel, stavebníctvo, poisťovníctvo, energetika a IT sektor.
 • Tradícia a spoľahlivosť. Nie sme nováčikovia. Sme viac ako 30 rokov na trhu.
 • Hovoríme anglicky, nemecky a francúzsky.
 • Máme osobný prístup a skúsený a stabilný tím.

Sme osobní. Spoznajte našich ľudí s ktorými budete komunikovať.

Kapusta

David Kapusta
Špecialista na transferové oceňovanie a asistent daňového poradcu

Náš špecialista v oblasti transferového oceňovania. David je absolventom štúdia práva ( Univerzita Mateja Bela) a odboru financií a účtovníctva ( Rotterdam University of Applied Science, Prague University od Economics). Viac ako päť rokov je ťažiskom jeho práce príprava transferových dokumentácií a nastavovanie politík transferového oceňovania. Realizuje benchmarkovanie a pomáha klientom pri plnení si povinností v súvislosti s Country by Country Reportingom (CbCR). Špecializuje sa aj na oceňovanie úverov a finančných transakcií. Má skúsenosti s medzinárodnými klientami, ale aj s tuzemskými spoločnosťami.

Aký rozsah dokumentácie potrebuje vaša spoločnosť? Spravte si krátky orientačný test.

1 Step 1
1.) Realizovala Vaša spoločnosť niektorý z nasledujúcich úkonov vo vzťahu k transakcii so závislou osobou?
2.) Je vaša spoločnosť povinná vykazovať výsledok hospodárenia podľa medzinárodných účtovných štandardov (IFRS) a zároveň realizovala Vaša spoločnosť významnú cezhraničnú transakciu (napr.1% z obratu)?
3.) Realizovala vaša spoločnosť cezhraničnú transakciu so závislou osobou, ktorej hodnota presiahla 10 000 000 eur?pick one!
4.) Dosiahla vaša spoločnosť celkové výnosy z hospodárskej činnosti a finančnej činnosti viac ako 8 000 000 eur a zároveň realizovala významnú cezhraničnú transakciu so závislou osobou ( napr.1% z obratu)?pick one!
5.) Realizovala vaša spoločnosť cezhraničnú transakciu so závislou spoločnosťou, ktorej hodnota presiahla 1 000 000 eur?pick one!

Úplná dokumentácia. Vaša spoločnosť má pravdepodobne povinnosť viesť transferovú dokumentáciu v úplnom rozsahu. Ide o komplexnú dokumentáciu obsahujúcu podrobnú analýzu transakcií, benchmarkovú analýzu, aplikáciu metód transferového oceňovania a rozsiahle informácie o skupine.

Základná dokumentácia. Vaša spoločnosť má pravdepodobne povinnosť viesť transferovú dokumentáciu v základnom rozsahu. Ide o dokumentáciu obsahujúcu podrobný opis transakcií a aplikácie metód transferového oceňovania.

Skrátená dokumentácia alebo riadne vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov. Vaša spoločnosť pravdepodobne naplní dokumentačné požiadavky vedením skrátenej dokumentácie alebo len riadnym vyplnením daňového priznania.

keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder

Prosím, berte na vedomie, že test je len orientačnej povahy. Pri určovaní rozsahu transferovej dokumentácie vstupujú aj ďalšie skutočnosti, nezohľadnené v tomto teste, ako napríklad uplatňovanie úľavy na dani či transakcie s nezmluvnými štátmi. Pri fyzických osobách a štátnych subjektoch sú pravidlá odlišné. Pre presné zhodnotenie dokumentačných povinností nás kontaktujte.

Prehľad najdôležitejších zmien týkajúcich sa transferového oceňovania

Posledná novela zákona o dani z príjmov priniesla viaceré podstatné zmeny v oblasti transferového oceňovania na Slovensku. Väčšina zmien nadobudla účinnosť od 1. januára 2023. Ministerstvo financií SR okrem toho zverejnilo aktualizované Usmernenie, ktoré definuje požiadavky na obsah a rozsah dokumentácie transferového oceňovania. Zmeny, ktoré začnú platiť od 1. januára 2023, sú nasledovné: Nová definícia…

Aktuality v transferovom oceňovaní

Bolo vaše podnikanie ovplyvnené pandémiou COVID-19? Môže to mať dopad aj na Vaše transferové oceňovanie. Spoločnosti  počas pandémie zaznamenali výkyvy v príjmoch a peňažných tokoch a museli čeliť  vynútenému zatváraniu. Naopak, niektoré segmenty a spoločnosti výrazne posilnili. Mnohé krajiny intervenovali a dotačne pomáhali tuzemským firmám s cieľom ochrániť miestne ekonomiky a udržať pracovné miesta. Nezávislé spoločnosti a podniky na trhu počas pandémie rôznym…

IMPACT OF COVID-19 ON TRANSFER PRICING POLICIES

The continued economic impact of COVD-19 across the globe has naturally forced or accelerated the process of businesses to review their existing operations and commercial arrangements. Companies have taken stock on the impact of COVID-19 on their financials, business models and supply chains. For multi-national enterprises (MNE’s), their transfer pricing policies are a critical part…

Výrobné modely z pohľadu transferového oceňovania

Výrobné aktivity v skupine môžu byť organizované rôznou formou. Vo všeobecnosti rozlišujeme štyri základné modely a to: plnohodnotný výrobca, výrobca s obmedzenými právomocami, zmluvný výrobca a práca vo mzde. Plnohodnotný výrobca vykonáva všetky činnosti spojené s výrobou, od fázy návrhu výrobku až po jeho predaj finálnemu zákazníkovi. Tento typ výrobcu znáša všetky riziká spojené s…

Nové znenie smernice OECD ku transferovému oceňovaniu

Dňa 10. Júla 2017 OECD vydalo nové aktualizované znenie Smernice ku transferovému oceňovaniu pre nadnárodné spoločnosti a daňové správy. Zapracované zmeny sú významné v celosvetovom meradle, nakoľko Smernica OECD predstavuje hlavný a najuznávanejší zdroj usmernení v oblasti transferového oceňovania. Do nového znenia boli zapracované hlavne zmeny, ktoré boli schválené počas rokov 2015 a 2016 v…