PRÁVNE SLUŽBY

You are here:

Naša spoločnosť disponuje jedným interným právnikom a zároveň podľa potrieb spolupracujeme s viacerými renomovanými advokátskymi kanceláriami, pričom vieme zabezpečiť nasledovné právne služby:

 • Zakladanie kapitálových a osobných spoločností
  • Vypracovanie spoločenských zmlúv a stanov
  • Spracovanie ďalších potrebných dokumentov pri založení spoločnosti
  • Ukladanie dokumentov do príslušných registrov
  • Registrácia spoločnosti na daňových a colných úradoch, sociálnej poisťovni a všetkých zdravotných poisťovní
  • Poskytnutie virtuálneho sídla spoločnosti v našich priestoroch
  • Pomoc pri hľadaní vhodných kancelárskych priestorov
  • Poradenstvo ohľadom povinností a zodpovednosti konateľov a členov predstavenstva
 • Poradenstvo v oblasti obchodného práva
 • Poradenstvo v oblasti pracovného práva
 • Poradenstvo v oblasti občianskeho práva
 • Poradenstvo pri fúziách a akvizíciách a premenách spoločností
  • Zabezpečenie komplexného právneho, daňového a finančného auditu (due diligence) cieľových obchodných spoločností
  • Možnosť využitia spolupráce s partnerskými poradenskými spoločnosťami v rámci siete Moore Global Limited Network International Limited v 103 krajinách sveta,
  • Manažment rizík pri cezhraničných obchodných transakciách
  • Spracovanie právnych stanovísk, kúpnych zmlúv, letters of intent, atď.
  • Post-merger integrácia a právna podpora