AUDIT POISTENIA

You are here:

Našim  klientom vieme  v rámci spoločnosti SEZAM Consulting zabezpečiť i tieto služby:

  • Poisťovací audit existujúcich poistných zmlúv klienta,
  • Výberové konanie medzi poisťovňami s cieľom výberu najoptimálnejšieho riešenia poistenia,
  • Spracovanie poistného plánu a kalkulácia rentability poistných produktov.