PARTNERI

You are here:
Ľudmila Svätojánska Kiňová, MBA

Partner, audítor a daňový poradca Moore BDR s. r. o.

Pani Kiňová patrí do druhej generácie partnerov v BDR a partnerom spoločnosti sa stala v roku 2010.  Je licencovanou audítorkou od roku 2005 a daňovým poradcom od roku 2003.   Špecializuje sa na IAS/IFRS (je držiteľom licencie IFRS expert vydanou Slovenskou komorou audítorov v spolupráci s ACCA a je predsedníčkou Výboru pre medzinárodné audítorské štandardy.

Martin Kiňo

Partner Moore BDR s. r. o.

Pán Kiňo patrí k druhej generácii BDR partnerov. Partnerom spoločnosti sa stal v roku 2010. Má na starosti medzinárodných klientov spoločnosti BDR. Daňovému poradenstvu sa venuje od roku 2005 a asistentom audítora sa stal v roku 2010. Od roku 2011 je takisto členom Asociácie certifikovaných účtovníkov (“ACCA”). Martin vyštudoval Vysokú školu ekonomickú vo Viedni a taktiež študoval v Spojených štátoch.