MZDOVÁ AGENDA

You are here:

Riešite každodennú operatívu, problémové situácie a nezostáva Vám čas na Vaše kľúčové podnikateľské aktivity?

Ponúkame služby takým spôsobom, aby sme Vás maximálne odbremenili od “papierovania” a nahradili Vam kvalifikovaný ekonomický úsek, ktorý sa riadi zásadou diskrétnosti a spoľahlivosti.

  • Komplexné spracovanie mzdovej a personálnej agendy vrátane daní, sociálneho a zdravotného poistenia,
  • Spracovanie miezd a odvodov zamestnanca a zamestnávateľa do zdravotnej a sociálnej poisťovne,
  • Spracovanie mesačných, kvartálnych a ročných výkazov, prehľadov a hlásení, ktoré sa týkajú mzdovej oblasti,
  • Vystavovanie rôznych potvrdení pre potreby zamestnancov,
  • Zaistenie prenosu dát do Vášho účtovného systému,
  • Poradenstvo v oblasti pracovného práva, dani zo závislej činnosti, sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia,
  • Zabezpečenie služby bezhotovostného poukazovania miezd k výplate na osobné účty zamestnancov klienta a úhradu odvodov a miezd,
  • Informácie o aktuálnych zmenách v zákonoch.

Zaujíma Vás cena? Cena za mzdové služby je vždy riešená dohodou s klientom individuálne a závisí od počtu zamestnancov a požadovaných služieb klienta.

Chcem nezáznú cenovú ponuku.

Ak máte otázky, kontaktujte našich poradcov.

Mgr. Slávka Paulovičová
Mzdová agenda

slavka.paulovicova@bdrbb.sk
+421 48 4700041