You are here:

Vo všeobecnosti môžeme konštatovať, že hlavným dôvodom realizácie due diligence je neúplnosť informácií a nerovnomerné rozdelenie informácií o podniku medzi potenciálnymi zmluvnými stranami (predávajúcim a kupujúcim) ako aj neistota vyplývajúca z budúceho vývoja v podnikaní. Základným účelom celého procesu due diligence je prekonať túto informačnú neistotu. Hĺbkovou analýzou daňových povinností podniku, kontroly stavu účtovníctva, výkazov a identifikáciou možných rizík zabezpečujeme kvalitné a presné  informácie o stave preverovaného podniku, ktoré sú pre obe zmluvné strany nesmierne dôležité.

AKO VÁM POMÔŽEME?

U nás v Moore BDR vám vieme poskytnúť širokú ponuku due diligence.

Sme pripravení Vám poskytnúť:

  • Právny due diligence;
  • Daňový due diligence – analýzu odložených daní; analýzu daňových dokladov vzhľadom na DPH;
  • Účtovný due diligence – overenie správnosti inventarizácie majetku a zásob, tvorbu rezerv a opravných položiek, preskúmanie všetkých významných položiek vedených v účtovníctve preverovanej spoločnosti na elimináciu všetkých potenciálnych rizík, ktoré môžu ovplyvniť hodnotu preverovaného podniku;
  • Forenzný a ekonomický audit.

V prípade, že si želáte viac informácií o tom ako môžeme pomôcť v prípade due diligence, prípadne ak si chcete dohodnúť stretnutie, kontaktujte nás.

KONTAKTUJTE NÁS

Moore BDR s. r. o., Cesta k nemocnici 1B, 974 01 Banská Bystrica

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Vyberte si prosím

MÁM ZÁUJEM O ODBER NOVINIEK

1 Step 1
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder