You are here:

Due diligence

Spoločnosť BDR poskytuje služby v rámci účtovného, finančného a daňového due diligence. Hĺbkovou analýzou daňových povinností podniku, kontroly stavu účtovníctva, výkazov a identifikáciou možných rizík zabezpečujeme kvalitné a presné  informácie o stave preverovaného podniku, ktoré sú pre obe zmluvné strany nesmierne dôležité. Zameriavame sa najmä na analýzu odložených daní, analýzu daňových dokladov vzhľadom na DPH, správnosť inventarizácie majetku a zásob, tvorbu rezerv a opravných položiek, preskúmanie všetkých významných položiek vedených v účtovníctve preverovanej spoločnosti na elimináciu všetkých potenciálnych rizík, ktoré môžu ovplyvniť hodnotu preverovaného podniku. V prípade potreby vieme zabezpečiť aj kompletný forenzný, ekonomický a daňový audit. Náš profesionálny prístup a tím špecializovaných odborníkov môžu potvrdiť tisíce spokojných klientov.