VÍZIA, MISIA, HODNOTY

You are here:

Vízia

Byť uznávanou, renomovanou a vyhľadávanou firmou v oblasti audítorstva, účtovníctva, daňového a podnikového poradenstva.

Misia

Našou úlohou je získať podrobné znalosti o Vašom podnikaní, tak aby sme mohli identifikovať potenciálne riziká, ako aj možnosti pre ďalší rozvoj a zlepšenie.

Hodnoty

  • Kvalita a pracovitosť
  • Morálka a zodpovednosť
  • Okamžité a proaktívne jednanie
  • Tímová práca
  • Dôvera
  • Synergia
  • Vizionárstvo