Medzirezortné pripomienkovanie – návrh smernice, ktorou sa stanovujú pravidlá týkajúce sa zdaňovania príjmov PO, ktoré sa vyznačujú významnou digitálnou prítomnosťou

You are here:
Go to Top