Zmeny v zákone č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o DMV“) od 1.1.2016

You are here:
Go to Top