Zmeny v zákone č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“) od 1.1.2016

You are here:
Go to Top