Novela zákona o DPH

Cieľom novely sú tri okruhy: boj proti daňovým podvodom zlepšenie podnikateľského prostredia transpozícia práva EÚ do zákona o DPH Hlavné oblasti dotknutých zmien: ! zmeny v oznamovacej povinnosti – oznámenie bankových účtov od 15.11.2021 do 30.11.2021 zmeny v registračnej povinnosti – vypustenie registračných kartičiek rozšírenie inštitútu ručenia za nezaplatenú DPH split payment – osobitný spôsob úhrady…