Matovič chce vyššie dane, menšie zisky, viac peňazí štátu. Toto však chcú Top daňovníci roka

Kto sú top daňovníci roka 2021? Koľko zaplatili štátu na daniach? Ako vnímajú firmy  daňové a odvodové zaťaženie na Slovensku? Ako hovorí náš partner Martin Kiňo pre Trend.sk, väčšina firiem navrhuje zníženie dane z príjmov právnických osôb o minimálne 2 percentá na 19 percent, tak ako je tomu v Česku a zníženie odvodového zaťaženia o…

Optimalizácia je možná rôznymi spôsobmi. Firmy však pri daniach stále váhajú

Prečo firmy stále váhajú s daňovou optimalizáciou aj keď v rámci niektorých opatrení môžu ušetriť na dani až 50 percent? S naším partnerom Martinom Kiňom sa na túto tému porozoprával Radovan Žuffa z Trend.sk. Prečítajte si aké možnosti majú firmy pri optimalizácii daní? https://www.trend.sk/biznis/danovu-povinnost-je-mozne-optimalizovat-roznymi-sposobmi-firmy-vsak-stale-vahaju  V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať – radi Vám pomôžeme.

DIGITÁLNE PLATFORMY A OZNAMOVACIA POVINNOSŤ PODĽA DAC 7

Prenajímajúci nehnuteľnosti prostredníctvom platforiem Airbnb a Booking, vodiči jazdiaci pre Bolt či Uber, ale aj iní poskytovatelia digitálnych platforiem sa od januára 2023 už pred finančnou správou neschovajú. Účinnou sa stane novela zákona č. 422/2021, podľa ktorej musia digitálne platformy poskytovať informácie o svojich zákazníkoch finančnej správe, a to bez jej vyzvania. Mimoriadne obdobie spojené s vlnou šírenia pandemického…

Zmeny v Obchodnom zákonníku v zmysle novely zákona o riešení hroziaceho úpadku

Novela zákona č. 111/2022 Z. z. o riešení hroziaceho úpadku účinná od 17. júla 2022 so sebou prináša aj zmeny v Obchodnom zákonníku. ZMENA MOMENTU ÚČINNOSTI PREVODU OBCHODNÉHO PODIELU Aktuálna novela upravila moment účinnosti prevodu väčšinového obchodného podielu. V predošlej legislatíve bol za tento moment považovaný až zápis do Obchodného registra SR. Novelizácia priniesla odstránenie…

Aktuality v transferovom oceňovaní

Bolo vaše podnikanie ovplyvnené pandémiou COVID-19? Môže to mať dopad aj na Vaše transferové oceňovanie. Spoločnosti  počas pandémie zaznamenali výkyvy v príjmoch a peňažných tokoch a museli čeliť  vynútenému zatváraniu. Naopak, niektoré segmenty a spoločnosti výrazne posilnili. Mnohé krajiny intervenovali a dotačne pomáhali tuzemským firmám s cieľom ochrániť miestne ekonomiky a udržať pracovné miesta. Nezávislé spoločnosti a podniky na trhu počas pandémie rôznym…

Pri zapojení príbuzných do podnikania je potrebný racionálny prístup (5. časť)

Súčasťou generačnej výmeny v rodinnej firme je zamestnávanie rodinných príslušníkov, ktoré často ovplyvňujú aj emócie. Mať rodinných príslušníkov na „výplatnej páske“ je nesmierna zodpovednosť, ktorá pri správne nastavenom systéme a dobrých rodinných vzťahoch môže byť veľkou výhodou, ale aj veľkou nevýhodou a záťažou. Je potrebné rozlišovať a nájsť hranicu medzi rodinnými a pracovnými vzťahmi.  Ide o dve úplne odlišné „inštitúcie“, ktoré…

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (časť 3/3)

S účinnosťou od 1. januára 2024 sa v návrhu novely ZDP mení a dopĺňa   zavedenie nového pravidla o obmedzení úrokových nákladov zacieleného proti praktikám, ktoré na umelé znižovanie základu dane z príjmov využívajú nadmerné dlhové financovanie. Navrhované opatrenie vyplýva z povinnosti transpozície Smernice (EÚ) 2016/1164. Z tohto dôvodu sa zavádza nový § 17k – Pravidlo o obmedzení úrokových nákladov.…

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (časť 2/3)

Do návrhu zákona sa dopĺňa aj postup daňovníka v prípade tzv. preventívnej reštrukturalizácie podľa zákona č. 111/2022 Z. z. o riešení hroziaceho úpadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Predmetom zákona je riešiť hroziaci úpadok v preventívnom konaní prostredníctvom súboru reštrukturalizačných opatrení. Preventívna reštrukturalizácia spočíva na aktívnom jednaní dlžníka, ktorý podáva návrh na jej…

Pre rodinnú firmu je vhodný externý poradca, pomôže riešiť aj konflikty (4. časť)

Generačná výmena v rodinnej firme je dlhý proces odovzdania kapitálu nástupcom. Konflity pomôže riešiť externý poradca. Rozširovaním rodiny sa komplikuje aj riadenie rodinného podniku. Už nebude riadený individuálne zakladateľom, ale bude riadený viacerými osobami cez valné zhromaždenie (prípadne členskú schôdzu pri družstve). Preto je potrebné nastaviť vyššie požiadavky na riadenie, pričom by sa mali tieto…

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

V súčasnej dobe prebiehajú v NRSR rokovania k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „ZDP) a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení…