Aktuálne legislatívne zmeny v roku 2024

Zmeny v zdaňovaní virtuálnych mien podľa zákona o dani z príjmov od 1.1.2024 Virtuálnou menou je v zmysle § 2 novelizovaného zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov digitálny nositeľ hodnoty, ktorý: nie je vydaný ani garantovaný centrálnou bankou, ani orgánom verejnej moci, nie je nevyhnutne naviazaný na zákonné platidlo, nemá právny status meny alebo peňazí, je akceptovaný niektorými…

Benefičné podujatie pre mentálne postihnutých Osmidiv 2023

Aj minulý rok sme pokračovali v našej dlhoročnej tradícii podpory benefičného podujatia Osmidiv, ktoré sa konalo v Amfiteátri v Banskej Štiavnici. Tento festival, organizovaný Občianskym združením Milan Štefánik, je zameraný na osoby s mentálnym a zdravotným postihnutím a každoročne priťahuje veľkú pozornosť. Vidieť úsmevy na tvárach účastníkov, počúvať ich príbehy a byť svedkami nekonečnej radosti…

Globálna minimálna daň – tzv. DOROVNÁVACIA DAŇ

Úvod Medzinárodne globalizovaná ekonomika prináša so sebou otázky ako správne a akým vhodným spôsobom zdaňovať zisky nadnárodných spoločností dosahujúcich príjmy z viacerých krajín. Z toho dôvodu sa medzinárodné organizácie priklonili k spoločnému prístupu rovnakého zaobchádzania z pohľadu daňovej legislatívy vo všetkých krajinách. Rovnaké zaobchádzanie je prezentované spravodlivou výškou zdanenia podnikov vo forme spoločne dohodnutej sadzby dane, ktorú rešpektujú participatívne krajiny…

Moore Global Tax and Legal Conference Brussels 2024

Prvý marcový víkend sa v Bruseli konala konferencia Moore Global zameraná na aktuálne daňové a právne témy. Spolu s kolegom Petrom Maťkom sme načerpali množstvo nových vstupov a vízií v tejto oblasti a stretli sme sa tam s kolegami z rôznych kútov sveta. Súčasťou Moore Tax and Legal konferencie boli mnohí hostia z členských firiem, ktorí hovorili o aktuálnych trendoch a medzinárodných výzvach. Na konferencii…

LEX KONSOLIDÁCIA – Zmeny vyplývajúce z balíka opatrení na konsolidáciu verejných financií

1. Novela zákona o dani z príjmov od 1.1.2024 Posledná novela zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „ ZDP”) prináša viacero noviniek ako aj znovuzavedenie inštitútu minimálnej výšky dane právnických osôb, ktorá bola platná do roku 2017. • Zrážková daň z dividend Zvyšuje sa platná…

Vyššie dane trhu skôr uškodia, ako pomôžu. Štát má ponúkať ľuďom kvalitnejšie služby

Slovensko sa nachádza v paradoxnej situácii, kde daňovníci platia viac, no dostávajú menej. Porovnávame sa so západnými krajinami, kde vyššia daňová záťaž ide ruka v ruke s kvalitnými verejnými službami. Daňová problematika zaujíma nás všetkých. Zvyšovanie daní môže mať výrazný vplyv na kvalitu verejných služieb, no aj na našu peňaženku. Je dôležité premýšľať nad tým,…

4. ROČNÍK MEDZINÁRODNÉHO KONGRESU RODINNÝCH FIRIEM

Milí priatelia a členovia rodinných firiem, na nedávnom 4. ročníku Medzinárodného kongresu rodinných firiem sme boli svedkami zaujímavých prednášok a prezentácií, ktoré priniesli hodnotné informácie a inšpiráciu pre všetky rodinné firmy. S potešením oznamujeme, že naša spoločnosť Moore BDR tiež zorganizovala svoj vlastný workshop v rámci tohto podujatia. Pre tých, ktorí nemohli byť prítomní na tejto…

Martin Kiňo: Rodinné firmy veľa vecí odkladajú. Keď príde investor, nie sú pripravené.

Transformácia spoločnosti na ďalšiu generáciu je kľúčová. Ak to firma zvládne, môže prežiť ďalších tridsať rokov. Ak nie, môže ju to položiť alebo rozbiť rodinu. Progresívne zdaňovanie fyzických osôb a bohatších ľudí sa zrejme stane skutočnosťou. Štáty by však mali najmä podporovať podnikanie, aby firmy mohli prosperovať a zamestnávať ľudí, hovorí pre TREND daňový poradca Martin Kiňo.…

Namiesto rýchlej expanzie sa firmy orientujú na rast zisku

Príležitosti na rast firiem ležia v troch oblastiach. Prvou je digitalizácia, druhou je efektívny marketing a treťou sú inovácie, hovoria Partneri pre rozvoj firiem. Riaditelia firiem vkladajú väčšinu energie do bežnej prevádzky na úkor strategického plánovania a efektivity riadenia. Výsledok je ten, že rýchly rast firmy sa môže stať brzdou jej rozvoja. K lepšiemu fungovaniu…