Slovensko: Daňové dopady prevádzkovania e-shopu vo vzťahu k DPH

Internetový obchod „e-shop“ patrí k čoraz viac obľúbeným formám poskytovania produktov alebo služieb realizovaných prostredníctvom internetu, teda „on-line“. Internetový predaj sa vyznačuje tým, že sa poskytuje „on-line“ bez ohľadu na hranice štátov. Isté obmedzenia však môžu byť spojené s vnútroštátnymi predpismi jednotlivých členských štátov. Slovenská legislatíva ustanovuje, že poskytovateľ služieb sa posudzuje podľa práva toho členského štátu,…

Česká Republika: Daňové dopady provozování e-shopu ve vztahu k DPH

Prodej zboží přes e-shop představuje rychlou a oblíbenou formu obchodování. Z pohledu daně z přidané hodnoty (dále jen DPH) tato forma nevyžaduje žádnou speciální úpravu. Přesto jeho provozování má určitá specifika, které je třeba znát a respektovat. Dále přinášíme přehled 3 oblastí, které byste ve vztahu DPH a provozování e-shopu v České republice, měli znát: 1. Registrace a…

Rakousko: Elektronicky poskytované služby – usnadnění plnění daňových povinností

Zaregistruje-li se poskytovatel služeb rozhlasového a televizního vysílání, telekomunikačních a elektronicky poskytovaných služeb do zvláštního režimu jednoho správního místa, tzv. Mini-One-Stop-Shop (dále též jen MOSS), vyhne se zdlouhavé povinnosti registrovat se k DPH v každém jednotlivém členském státě místa usazení jeho koncových zákazníků. S účinností od 1. ledna 2015 se telekomunikační služby, služby rozhlasového a…

Německo: Rizikové případy a zvláštnosti u intrakomunitárního zasílání zboží

Stále více podnikatelů využívá nabízejících se možností internetu na zvýšení obratu pomocí vlastních e-shopů. Pokud z toho dosažené tržby plynou a zboží se dodává do jiných členských států EU, je třeba dávat pozor na některé zvláštnosti. Riziko ohledně podání nesprávných daňových přiznání k DPH jakož i hlášení v tuzemsku a zahraničí může mít v neposlední řadě za následek značné…