Upozornenie: 31.07.2017 – Dôležitý dátum pre partnerov verejného sektora

Register partnerov verejného sektora je zoznam právnických, ale aj fyzických osôb, ktorí vstupujú do obchodovania so štátom nad zákonom určený limit. Tento register sa vedie v elektronickej podobe a všetky informácie v ňom sa považujú za právne záväzné. Povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora teda majú po zohľadnení zákonných limitov všetky osoby, ktoré uzatvárajú zmluvu, rámcovú dohodu…

Využívanie telekomunikačných a IT služieb efektívne

Poradenská spoločnosť HEXECO, s.r.o. začala ako jedna z prvých spoločností na Slovensku poskytovať poradenské služby v oblastí telekomunikačných a IT služieb. Primárne z pohľadu ekonomického. Zákazník totiž často pri týchto službách nadobúda pocit, že ani nevie, za čo platí. Štandardne má prideleného obchodného reprezentanta („poradcu“) od operátora, u ktorého využíva služby, ale aj napriek tomu sa pocit, že nevie, za…