Francouzská majetková daň – od teď omezena na nemovitosti, avšak zvýšena!

Dosavadní majetková daň, kterou platili soukromé osoby s majetkem větším než 1,3 mil. EUR, a která vedla k tomu, že lidé s velkým majetkem Francii opustili, byla k 1. 1.  2018 omezena na soukromé vlastnictví nemovitostí, respektive dokonce ještě zvýšena. Nová daň z nemovitého majetku („impôt sur la fortune immobilière“, „IFI“) přebírá v mnoha oblastech ustanovení staré majetkové daně („ISF“)…

Technické zhodnotenie a opravy vykonané nájomcom a nepeňažný príjem prenajímateľa z pohľadu slovenskej legislatívy

Technickým zhodnotením hmotného majetku a nehmotného majetku sa na účely zákona o dani z príjmov rozumejú výdavky na dokončené nadstavby, prístavby a stavebné úpravy, rekonštrukcie a modernizácie prevyšujúce pri jednotlivom hmotnom majetku a nehmotnom majetku 1 700 eur v úhrne za zdaňovacie obdobie. Od 1. januára 2015 bola v slovenskej legislatíve spresnená definícia „nájomného vzťahu“ pre…

Investice do nemovitých věcí z českého daňového pohledu

Investice do nemovitostí patří mezi investice se stálým a jistým příjmem. Investování je možné buď skrze právnickou nebo fyzickou osobu, přičemž každý způsob investování má svá specifika. Z pohledu investora je vhodné posoudit dopady investice do nemovitostí v České republice z daňového pohledu v následujících oblastech – daň z příjmů právnických osob, daň z příjmů fyzických osob, daň z přidané hodnoty a…

Investice do nemovitého majetku v Rakousku a jejich daňové důsledky

V případě přímé investice do nemovitého majetku se v Rakousku musí vzít v potaz mimo jiné tyto daňové úpravy.  Daň z nabytí nemovitých věcí, poplatek za zápis do katastru nemovitostí: Při pořízení nemovitosti se hradí daň z nabytí nemovitých věcí ve výši 3,5 % a  poplatek za zápis do katastru nemovitostí ve výši 1,1 %. Vyměřovacím základem je kupní…

Zahraniční investice do německých nemovitostí  

Investice do nemovitostí v současné době zažívají boom jak u institucionálních, tak i u soukromých investorů. Trh profituje z aktuálně nízkých úrokových sazeb a dobrého ekonomického vývoje v Německu.  K nejoblíbenějším patří investice do kancelářských budov a nemovitostí sloužících k bydlení ve velkoměstech. Zatímco trh s bydlením ovládají němečtí investoři, pochází u komerčních nemovitostí a nebytových prostor asi polovina kupujících…