Obchod se zbožím mezi členskými státy EU ve vztahu k QUICK FIXES v České republice

Opatření rychlé nápravy neboli QUICK FIXES mají za cíl sjednotit pravidla pro B2B obchody se zbožím v rámci EU. Česká republika již započala proces implementace legislativy EU ve vztahu ke QUICK FIXES do českého zákona o DPH. Změny oproti současné úpravě budou v České republice významné zejména pro zacházení se zbožím v režimu call-off stock. Ostatní změny většinou jen…

Rakúsko: Zmeny v oblasti zdaňovania v doprave – „Rýchle opravy“ pre reťazové transakcie nadobúdajú účinnosť 1. januára 2020

Dne 4.12.2018 schválila Rada ministrů financí a hospodářství zemí EU konkretizaci „quick fixes“ u řetězových obchodů. Předmětné úpravy mají být systematicky implementovány v rámci čl. 36a do Směrnice o společném systému daně z přidané hodnoty (Směrnice Rady 2006/112/ES). Na případy transakcí s třetími zeměmi (nečlenskými státy EU) se tato pravidla nevztahují. Řetězový obchod Řetězový obchod se skládá z více…

Největší evropská reforma DPH od roku 1993 – nová úprava týkající se konsignačních skladů, řetězových obchodů a intrakomunitárních dodání od 1. 1. 2020.

Po zákonu JStG 2018, také „Zákon o zamezení výpadků DPH u obchodů se zbožím na internetu a o změně dalších daňových předpisů“ – se lze již dívat na rok 2019: Opatření quick fixies, schválená v prosinci 2018 na evropské úrovni, se musí do 1. 1. 2020 implementovat do národního práva. Jako opatření rychlé nápravy mají tato…