Zákon o dani z príjmov

Navrhovaná novela zákona o dani z príjmov upravuje viacero oblasti. V tomto newsletteri sme vybrali najvýznamnejšie zmeny, ktorými sú: zavedenie pojmu mikrodaňovník a s ňou súvisiace zmeny v zdaňovaní tejto skupiny daňovníkov V zmysle návrhu novely zákona o dani z príjmov nový pojem mikrodaňovník definuje fyzickú alebo právnickú osobu, ktorej príjmy, resp. výnosy za zdaňovacie obdobie neprevyšujú sumu ustanovenú zákonom o DPH vo výške…

Zákon o účtovníctve a eKasa

ZÁKON O ÚČTOVNÍCTVE Návrh novely zákona o účtovníctve s účinnosťou od 1. januára 2020 sa týka predovšetkým zmeny podmienok, na základe ktorých vzniká povinnosť auditu riadnej individuálnej a mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky. Navrhuje sa zvýšenie veľkostných podmienok v prípade celkovej sumy majetku účtovnej jednotky zo sumy 1 000 000 EUR na 2 000 000 EUR a v prípade čistého obratu zo sumy 2 000 000 EUR na 4 000 000 EUR. Národná…