Refakturácia PHM v skupine

Zabezpečuje Vaša spoločnosť palivové karty pre svoje dcérske spoločnosti, resp. pre spoločnosti v skupine? V tomto špeciálnom newsletri Vám prinášame informáciu o rozsudku Súdneho dvora Európskej únie  č. C-235/18 Vega International Car Transport and Logistic, v ktorom Súdny dvor rozhodol,  že  poskytovanie palivových kariet materskou spoločnosťou svojim dcérskym spoločnostiam, ktoré dcérskym spoločnostiam umožňujú, aby natankovali palivom vozidlá, ktorých…

Novely zákona o dani z pridanej hodnoty

I. Dňa 26.06.2019 bol Národnou radou Slovenskej republiky v I. čítaní schválený návrh poslancov na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o DPH“). Predloženým návrhom sa navrhuje rozšíriť zníženú sadzbu DPH 10% na všetky potraviny okrem zákonom stanovených výnimiek (nápoje, cukrovinky, prídavné látky…