Vysielanie pracovníkov

Transpozície práva Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 957/2018/EÚ  z 28. júna 2018, ktorou sa mení smernica 96/71/ES o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb do právneho poriadku SR.  Rozširuje sa pôvodný rozsah tzv. tvrdého jadra smernice z tzv. minimálnych mzdových taríf na aplikáciu ďalších povinných zložiek mzdy, Zabezpečenie porovnateľných pracovných a mzdových podmienok pre zahraničných vyslaných zamestnancov k slovenskému užívateľskému zamestnávateľovi: Hosťujúci (zahraničný) zamestnávateľ…

Zamestnanci, SZČO : Čo nás čaká v roku 2020?

Životné minimum Suma životného minima predstavuje navýšenie z 205,07 EUR platných v roku 2019 na sumu 210,20 EUR v roku 2020. Minimálna mzda Vláda schválila zvýšenie minimálnej mzdy z pôvodných 520 EUR na 580 EUR, čo predstavuje navýšenie o 60 EUR. Spolu s minimálnou mzdou sa navýšila aj minimálna hodinová mzda z pôvodných 2,989 EUR za hodinu na 3,333 EUR za hodinu. Daňový…