Zmiernenie podmienok pre uplatnenie daňového bonusu počas pandémie

Dňa 27.1.2021 schválila vláda návrh novely zákona č. 67/2020 o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti s COVID-19 tzv. Lex Corona. Cieľom predkladanej úpravy je pomôcť daňovníkom postihnutým ekonomickými opatreniami prijatými počas pandémie, a to uplatnením výdavkov vynaložených v súvislosti s testovaním na COVID‑19 do daňových nákladov a zmiernením podmienok pre uplatnenie daňového…

Uznanie daňových výdavkov na testovanie na COVID 19

Dňa 27.1.2021 prijala vláda návrh novely zákona č. 67/2020 o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti s COVID-19 tzv. Lex Corona. Cieľom predkladanej úpravy je uplatnenie výdavkov vynaložených v súvislosti s testovaním na COVID‑19 do daňových nákladov a zmiernenie podmienok pre uplatnenie daňového bonusu počas pandémie. Uznanie daňových výdavkov v súvislosti s testovaním na…