Novela stavebného zákona od 1.mája 2021

S účinnosťou od 1.5.2021 sa novelizujú ustanovenia stavebného zákona týkajúce sa reklamných stavieb. Reklamné stavby sa budú v rámci stavebného povoľovacieho konania povoľovať len da dobu určitú, najviac na tri roky. Podľa legislatívy platnej do 30.4.2021 sa reklamné stavby mohli povoľovať aj na dobu neurčitú. Dobu trvania reklamnej stavby možno predĺžiť podaním žiadosti na stavebný úrad. V prípade,…