ODBORNÉ PORADENSTVO V OTÁZKACH RIADENIA FIRMY

Schéma pomoci:  Schéma na podporu rodinného podnikania (DM-20/2021) (schéma pomoci de minimis) Alokácia: 500 tis. EUR Dĺžka realizácie poradenstva:  max. 4 mesiace (11/2021 – 02/2022) Aktivity Podpora bude poskytovaná vo forme odborného poradenstva rodinným firmám zo strany jedného alebo viacerých odborníkov so skúsenosťami a praxou v nasledovných oblastiach fungovania firiem: Generačná výmena a nástupníctvo z hľadiska riadenia…