Podpora štátneho nájomného bývania a ďalšie navrhované zmeny v legislatíve

Dňa 28 Mája 2021 bol doručený do Národnej rady SR poslanecký návrh zákona o podpore štátneho nájomného bývania a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Jeho cieľom má byť riešenie aktuálneho problému v oblasti bývania na Slovensku, teda fyzická a cenová dostupnosť bývania pre široké skupiny obyvateľstva. Navrhovanou právnou úpravou sa má do zákona č.…