Novela daňového poriadku

V súvislosti s novelou daňového poriadku by sme Vám chceli dať do pozornosti  niekoľko zaujímavých noviniek.  Dňa 27.10.2021 Národná rada Slovenskej republiky schválila novelu zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „daňový poriadok), ktorej návrh predložilo Ministerstvo financií SR ešte v apríli 2021.  O tejto pripravovanej zmene…