Transparentné subjekty po 1.1.2022 (verejné obchodné spoločnosti a komanditné spoločnosti)

V nasledujúcom článku by sme Vám radi priniesli novinky týkajúce sa slovenských verejných obchodných a komanditných spoločností, ak sú kontrolované alebo vlastnené zahraničnými osobami. Nové pravidlá pre transparentné subjekty a ich zahraničných spoločníkov, komplementárov a príjemcov príjmu Implementáciou smernice ATAD 2 sa od 1.1.2022 do zákona o dani z príjmov vkladajú pravidlá pre reverzný hybridný subjekt, ktoré zavádzajú zdanenie príjmov (výnosov)…