ZVÝŠENIE MINIMÁLNEJ MZDY OD 1. JANUÁRA 2023

Oznámením č. 300/2022 zo dňa 27.08.2022 ustanovilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí  a rodiny SR výšku minimálnej mzdy od 1. januára 2023 nasledovne: mesačná minimálna mzda vo výške 700 eur; hodinová minimálna mzda vo výške 4,023 eur. Minimálna čistá mzda zamestnanca bude v roku 2023 vo výške 568,97 eur (s uplatnením mesačnej nezdaniteľnej časti základu dane vo…