LEX KONSOLIDÁCIA – Zmeny vyplývajúce z balíka opatrení na konsolidáciu verejných financií

1. Novela zákona o dani z príjmov od 1.1.2024 Posledná novela zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „ ZDP”) prináša viacero noviniek ako aj znovuzavedenie inštitútu minimálnej výšky dane právnických osôb, ktorá bola platná do roku 2017. • Zrážková daň z dividend Zvyšuje sa platná…