Elektronická registračná pokladnica v Slovenskej republike

V Slovenskej republike majú s účinnosťou od 1. januára 2012 podnikatelia, ktorí predávajú tovar alebo poskytujú vymedzené služby a spĺňajú zákonom stanovené podmienky povinnosť používať elektronické registračné pokladnice s fiskálnym modulom. Povinnosť používania elektronickej registračnej pokladnice sa vzťahuje aj na podnikateľa s trvalým pobytom alebo so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, ktorý tu však predáva…