Povinná aktivácia e-schránok sa posúva na 1. 7. 2017

Dňa 7. 12. 2016 bola schválená novela zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente, ktorá prináša odklad povinnej aktivácie elektronických schránok právnických osôb zapísaných do obchodného registra na 1. júl 2017. Rozhodli tak poslanci Národnej rady Slovenskej republiky v skrátenom legislatívnom konaní. Obchodné spoločnosti, ktoré si nestihli aktivovať svoje elektronické schránky pre komunikáciu so štátom,…

Poplatok za rozvoj – finančný nástroj, ktorý bude mať príjmovú funkciu, rozvojovú funkciu a protikorupčnú funkciu.

Cieľom zákona je ustanovenie do samosprávnej pôsobnosti obcí finančný nástroj, ktorý si každá obec zavedie na základe dobrovoľnosti vlastným všeobecne záväzným nariadením, ktorý bude mať príjmovú funkciu, rozvojovú funkciu a protikorupčnú funkciu. Dňa 7. decembra 2016 sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla na zákone, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2015 Z. z. o…

Rušia sa maximálne vymeriavacie základy pre platenie odvodov do Zdravotnej poisťovne

Novelou zákona o zdravotnom poistení z 30. novembra 2016, ktorou sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení sa od 1. januára 2017 zrušili maximálne vymeriavacie základy pre platenie odvodov do Zdravotnej poisťovne. Z uvedeného vyplýva, že v ročnom zúčtovaní a pri výpočte preddavkov budú zamestnanci, zamestnávatelia a SZČO platiť zdravotné…

AKTUÁLNE: Zmeny v Zákone o dani z pridanej hodnoty

Prinášame Vám informácie o aktualizovaných zmenách v Zákone o dani z pridanej hodnoty od roku 2017. 2. Zmeny v Zákone o dani z pridanej hodnoty: 2.1 Odpočítanie dane zahraničným  platiteľom Platiteľ, ktorý je registrovaný ako zahraničná zdaniteľná osoba podľa § 5 a ktorá spĺňa podmienky na vrátenie dane zahraničnej osobe z iného členského štátu alebo z tretieho štátu, nemôže uplatňovať odpočítanie…

Pozor: Zmeny v zákone o dani z príjmov

V tomto špeciálnom newsletteri Vám prinášame informácie o aktualizovaných zmenách v Zákone o dani z príjmov od roku 2017. 1. Zmeny v zákone o dani z príjmov: 1.1 Podiely na zisku, dividendy Schválená novela zákona o dani z príjmov Dňa 23. novembra 2016 sa konala schôdza Národnej Rady SR, na ktorej boli schválené nové pravidlá zdaňovania dividend v SR…

Itálie zavádí Country-by-Country (CbC) Reporting pro nadnárodní podniky

22. prosince 2015 schválil italský parlament finanční zákon 2016, který obsahuje ustanovení zavádějící výkaz Country-by-Country (CbC) Report pro italské mateřské společnosti s nadnárodní působností podle Akčního plánu 13 projektu OECD „Base Erosion and Profit Shifting“. Italská nadnárodní společnost, která má dle italských právních předpisů povinnost sestavit konsolidovanou účetní závěrku za zdaňovací období předcházející období, za…

Implementace akčních plánů BEPS do české daňové legislativy

Ministerstvo financí ČR vydalo dne 22. dubna 2016 v reakci na evropskou směrnici ATAD dokument, jehož cílem bylo vyvolat diskusi o implementaci jednotlivých akčních plánů BEBS do české legislativy. Níže jsou zmíněny některé z konkrétních akčních plánů, které svoji realizaci v české legislativě již mají nebo v blízké době mít budou. Akční plán 2: Neutralizace…