Metodické usmernenie k postúpeniu zmlúv o finančnom prenájme

S účinnosťou od 1.1.2015 zákon o dani z príjmov v oblasti odpisovania hmotného majetku nadobudnutého formou finančného prenájmu neobsahuje špecifické ustanovenia pre postúpenie lízingovej zmluvy. Zámerom novely zákona o dani z príjmov bolo pri „postúpení“ lízingovej zmluvy od 1.1.2015 postupovať ako pri kúpe a predaji HM Pre splnenie zákonom stanovenej podmienky minimálnej doby trvania nájomnej…