Možno Vás bude zaujímať. Nové formy akciovej spoločnosti

Dve samostatné novely Obchodného zákonníka prinášajú nové formy akciovej obchodnej spoločnosti na podporu podnikania na Slovensku : Jednoduchá spoločnosť na akcie a Akciová spoločnosť s premenlivým základným imaním. Jednoduchá spoločnosť na akcie bude vhodná najmä pre startupy, zatiaľ čo akciová spoločnosť s premenlivým základným imaním chce podporiť investičné fondy s premenlivým základným imaním. Jednoduchá spoločnosť na akcie…

Registrácia zahraničnej osoby po 1.1.2016 a daň vzťahujúca sa na dodanie stavebných prác

Kedy vzniká zahraničnej zdaniteľnej osobe povinnosť registrácie? Zahraničnej zdaniteľnej osobe vzniká povinnosť registrácie podľa § 5 zákona o DPH, okrem iného aj, ak je príjemcom stavebných prác v tuzemsku, resp. je mu dodaný tovar s inštaláciou a montážou v tuzemsku od inej zahraničnej osoby, nakoľko podľa § 69 ods. 12 písm. j) zákona o DPH…