Aké zmeny prinesie BEPS Akcia 8-10 v transférovom oceňovaní?

V októbri 2015 OECD zverejnila finálne znenia návrhov jednotlivých bodov Akčného plánu boja proti erózii daňových základov (ďalej len „BEPS“). Následne po sérii rokovaní OECD schválila v rámci akčného bodu 8 až 10 viaceré zmeny a doplnenia Smernice o transférovom oceňovaní pre nadnárodné spoločností a správu daní (ďalej len „Smernica“), ktoré nadobúdajú platnosť už od…