Povinná aktivácia schránok právnických osôb

Od 1. augusta 2016 budú v zmysle zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente všetky elektronické schránky právnických osôb zriadené na portáli www.slovensko.sk automaticky aktivované na doručovanie. Aktivácia elektronickej schránky je úkon, ktorý umožní jej využívanie na elektronické doručovanie od orgánov verejnej moci. Celý proces aktivácie elektronických schránok právnických osôb bude prebiehať postupne, v rámci…