Zmeny v sociálnom poistení od 1. januára 2017

Národná rada Slovenskej republiky dňa 11. októbra 2016 schválila novelu zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnom poistení“), ktorá so sebou prináša niekoľko zmien. Hlavnou zmenou od 1. januára 2017 je zvýšenie sumy vymeriavacieho základu z 5-násobku na 7-násobok priemernej mesačnej mzdy, čo predstavuje zvýšenie…