AKTUÁLNE: Zmeny v Zákone o dani z pridanej hodnoty

Prinášame Vám informácie o aktualizovaných zmenách v Zákone o dani z pridanej hodnoty od roku 2017. 2. Zmeny v Zákone o dani z pridanej hodnoty: 2.1 Odpočítanie dane zahraničným  platiteľom Platiteľ, ktorý je registrovaný ako zahraničná zdaniteľná osoba podľa § 5 a ktorá spĺňa podmienky na vrátenie dane zahraničnej osobe z iného členského štátu alebo z tretieho štátu, nemôže uplatňovať odpočítanie…

Pozor: Zmeny v zákone o dani z príjmov

V tomto špeciálnom newsletteri Vám prinášame informácie o aktualizovaných zmenách v Zákone o dani z príjmov od roku 2017. 1. Zmeny v zákone o dani z príjmov: 1.1 Podiely na zisku, dividendy Schválená novela zákona o dani z príjmov Dňa 23. novembra 2016 sa konala schôdza Národnej Rady SR, na ktorej boli schválené nové pravidlá zdaňovania dividend v SR…