Ako sa má britská obchodná spoločnosť pôsobiaca na Slovensku pripraviť na BREXIT?

Ako sa má britská obchodná spoločnosť pôsobiaca na Slovensku pripraviť na BREXIT? Postup pri uplatňovaní refundácie dane zo Slovenska žiadateľom z UK Finančná správa v apríli 2019 vydala metodický pokyn, ktorý bližšie upravuje postup vrátenia dane žiadateľovi z UK pred a po vystúpení UK z EÚ. Spôsob žiadania o vrátenie dane žiadateľom z UK závisí od dátumu podania žiadosti na DÚ Bratislava. V prípade, ak je žiadosť…

Čo odporúčame podnikateľom na Slovensku obchodujúcimi s UK?

  Čo odporúča naša spoločnosť vzhľadom na možnosť tvrdého BREXIT- u:  V prípade, ak Vaša spoločnosť obstarávala v roku 2019 tovary a služby od platiteľa v UK, odporúčame podať žiadosť o vrátenie dane z UK v dostatočnom predstihu pred vystúpením UK z EÚ. Skontrolujte všetky vnútro- skupinové obchodné zmluvy s UK (napr. výplata licenčných poplatkov materskej alebo sesterskej spoločnosti do UK) a posúďte povinnosť zraziť…

BREXIT- je Vaša spoločnosť naň pripravená?

Posledné dva roky je veľmi aktuálnou témou na európskej úrovni vystúpenie Spojeného kráľovstva (ďalej ako „UK“) z EÚ. V prípade, ak UK neschváli Dohodu o vystúpení, ani nepožiada o časovo dlhšie predĺženie členstva v EÚ, by malo dôjsť 31.októbra 2019 k jej  vystúpeniu, z EÚ bez Dohody, tzv. tvrdý BREXIT. Inak by tomu mohlo byť za…