Zákon č. 390/2019 Z. z. – novela obchodného zákonníka a zákona o obchodnom registri

Obchodný register Novela obchodného zákonníka a zákona o obchodnom registri mení viacero ustanovení. Základnou zmenou je skutočnosť, že návrhy do obchodného registra bude v podstate možné uskutočniť už iba v elektronickej forme (v prípade, že nebude technicky možné podať listinu elektronicky z dôvodu povahy alebo veľkosti, umožňuje sa listinná forma. V tomto prípade navrhovateľ k návrhu na zápis pripojí…