DOČASNÁ OCHRANA NÁJMOV A DOTÁCIA NA ÚHRADU NÁJOMNÉHO

1.      DOČASNÁ OCHRANA NÁJMOV Novelou zákona č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej ako „Zákon o dočasnej ochrane“) sa nájomcom (podnikateľom aj nepodnikateľom) poskytuje dočasná ochrana nájmov v prípade, ak sa dostanú do omeškania s platením nájomného a iných platieb spojených s nájmom v dôsledku…