Podnikateľské kilečko

Prinášame Vám výber najdôležitejších zmien týkajúcich sa daňových, účtovných a odvodových zákonov, ktoré boli prijaté v rámci balíčka 114 opatrení na zlepšenie podnikateľského sektora tzv. „podnikateľské kilečko“ . Postupné zvýšenie veľkostných kritérií pre povinný audit účtovnej závierky Veľkostné kritéria sa zmenia nasledovne: 2020 od 1.1.2021 od 1.1.2022 Celková suma majetku > 2 mil. € > 3 mil.…