ODBORNÉ PORADENSTVO V OTÁZKACH RIADENIA FIRMY

Výška príspevku max.: 25 tis. EUR Oprávnení žiadatelia MSP, rodinné podniky Termín uzávierky 17. 8. 2020 Intenzita pomoci 100 % Schéma pomoci: Schémy na podporu rodinného podnikania (2017– 2020) (schéma pomoci de minimis) Alokácia: 450 tis. EUR Dĺžka realizácie poradenstva: 4 mesiace Aktivity Podpora bude poskytované vo forme odborného poradenstva rodinným firmám zo strany jedného…